Právnici

JUDr. Marta Šuvadová
(* 4. 8. 1963)
číslo preukazu SAK: 0905


bolo mojím snom stať sa advokátom a pomáhať ľuďom bojovať za ich pravdu, presadzovať zákon, právo a spravodlivé doriešenie veci.

Zo začiatku sa ale nezdalo, že by sa mi sen mal splniť, pretože na štúdium vysokej školy ma prijali na Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach iba diaľkovou formou. Moja kariéra preto začala v  17 rokoch hneď po maturite na Gymnáziu (teraz) Trebišovská 12 v Košiciach na poste sekretárky Obvodného národného výboru Košice II. Postupne som vyštudovala, vysokoškolské štúdium som ukončila s červeným diplomom a prepracovala som sa rôznymi oddeleniami a funkciami, po reštruktualizácii štátnej správy a samosprávy až k postu vedúcej právneho odboru na Mestskej časti Košice -Západ.

V roku 1997 som zachytila v tlači inzerát, že advokátska kancelária JUDr. Miroslava Katunskeho hľadá koncipienta. Od tohto roku som sa začala venovať advokacii, najskôr na poste koncipienta JUDr. Miroslava Katunskeho, neskôr ako samostatný advokát.

Je pre mňa cťou mať možnosť vykonávať moju prácu v prospech každého z mojich klientov.

 

Mgr. Katarína Liptáková
(* 11. 5. 1985)
číslo preukazu SAK: 4297


advokátska koncipientka, narodená v roku 1985 v Košiciach. V rokoch 2004-2009 absolvovala štúdium na BRATISLAVSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE PRÁVA, Fakulta práva, kde úspešne ohhájila diplomovú prácu z oblasti trestného práva.

Od októbra 2010 pôsobila ako praktikantka v advokátskej kancelárii JUDr. Marty Šuvadovej a následne od júna 2011 sa stala členkou tímu advokátskej kancelárie JUDr. Marty Šuvadovej, kde sa venuje hlavne občianskemu, trestnému, obchodnému právu a rodinnému právu. Medzi jej prednosti patrí zodpovednosť, precíznosť, kreativita a ľudský prístup.

Znalosť anglického jazyka a nemeckého jazyka, pasívna znalosť maďarského jazyka.