Odporúčané stránky

www.sak.sk

Oficiálna stránka Slovenskej advokátskej komory, ktorá združuje všetkých advokátov na území SR.

www.notar.sk

Oficiálna stránka Notárskej komory Slovenskej republiky, ktorá združuje všetkých notárov na území SR. Na tejto stránke sa nachádzajú aj centrálne registre vedené Notárskou komorou.

www.exekutor.sk

Menný zoznam súdnych exekútorov SR s adresou sídla, telefónnymi a faxovými číslami, adresou elektronickej pošty jednotlivých exekútorských úradov.

www.zakonypreludi.sk
www.slov-lex.sk/domovov.sk

Obsahujú všetky právne predpisy SR, ktoré boli prijaté Národnou radou SR a to v ich pôvodnej podobe a úplné znenie vybraných právnych predpisov

www.orsr.sk

Stránka obsahuje zoznam všetkých obchodných spoločností a iných subjektov, ktoré sa zapisujú do Obchodného registra SR spolu so základnými informáciami o jednotlivých spoločnostiach.

www.zrsr.sk

Stránka obsahuje zoznam všetkých obchodných spoločností, živnostníkov a iných subjektov, ktoré sa zapisujú do Živnostenského registra SR spolu so základnými informáciami o jednotlivých subjektoch.